+420 388 318 736, +420 388 318 642 info@tsprachatice.cz

Provozní doba:

Popelářská auto

Sběrný dvůr Prachatice

Základní údaje

Adresa: Krumlovská ulice, pozemek p.č. 1388
(za průmyslovou zónou, odbočka ke kynologickému cvičišti)
Telefon: +420 380 727 815
Provozní doba:
Pondělí 8:00 – 11:00 11:30 – 17:00
Úterý 6:00 – 11:00 11:30 – 14:00
Středa 8:00 – 11:00 11:30 – 17:00
Čtvrtek 6:00 – 11:00 11:30 – 14:00
Pátek 6:00 – 11:00 11:30 – 14:00
Sobota 8:00 – 16:00  
Neděle ZAVŘENO  
Provozovatel: Technické služby Prachatice s.r.o., Krumlovská 749,383 01 Prachatice
Majitel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Jaký odpad se vybírá: Do Sběrného dvora je možno ukládat odpad nebezpečný, např. zbytky barev, oleje, baterie, akumulátory, agrochemikálie, apod., ale i velkoobjemový odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), železný odpad, stavební suť (tašky, cihly, beton, keramika max.200kg/rok) a biologické odpady rostlinného původu včetně větví.
Dále lze odkládat použité elektrozařízení (televizory, lednice, sporáky, pračky, počítače, vysavače, audio a video techniku, apod.), baterie a použité světelné zdroje (zářivky a výbojky).
Nově od roku 2020 také svítidla (stolní lampy, lampičky, lustry atd.).
Uložení odpadu:

zdarma

 • občané, kteří mají trvalý pobyt v Prachaticích a městských osadách
 • občané, kteří mají ve správním obvodu města Prachatice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
 • občané z obcí, kteří mají s Technickými službami uzavřenou smlouvu o využití sběrného dvoru.

za poplatek

 • občané nemající v obci trvalý pobyt a kteří nevlastní stavbu k rekreaci, která se nachází ve správním obvodu města Prachatice
 • fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání

poplatek je vždy vybírán od všech osob za:

 • stavební suť ( u občanů Prachatic nad 200 kg/domácnost/rok)
 • stavební materiály (eternit, izolační materiály, lepenka, sádrokarton)
 • pneumatiky

Pro podnikatelské subjekty bude vystavena faktura a doklad o převzetí odpadu.

Provozní režim:
 1. občan vjede do areálu Sběrného dvoru
 2. předloží doklad o trvalém pobytu, či doklad o zaplacení poplatku za  komunální odpad
 3. obsluha zváží odpady určené ke zpoplatnění, následně vybere peníze a vydá účtenku
 4. občan roztřídí a odloží odpad dle instrukcí obsluhy sběrného dvoru, uvede místo do původního stavu
 5. občan opouští areál Sběrného dvoru
 6. občan se pohybuje v areálu Sběrného dvoru na vlastní nebezpečí, provozovatel neručí za případné úrazy a nehody způsobené nepozorností a vlastní nekázní

Sběrný dvůr není bazar ani místo pro získávání různého materiálu a náhradních dílů!
Celý areál je pod kamerovým systémem!

Kontaktujte nás

Technické služby Prachatice s.r.o.

Krumlovská 749,
383 01 Prachatice II.

388 318 736, 388 318 642 

info@tsprachatice.cz

Datová schránka: rbpsutn

p

IČO: 62501623
DIČ: CZ62501623

Napište nám zprávu

11 + 15 =